Size Chart for Boys3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y
Shoulder 9 9 10 10 11 11.5 12 12.5 12.5
Chest-Kurta 21 21 21 21 24 25 25 26 26
Chest-Jacket 19 20 20 21 22 24 24 24.5 24.5
Kurta Length 14 15 16 17 19 22 23 24 25
Jacket Length 10 10 10 12 14 15 15 17 17
Full Sleeve Length 9 9 9 9 10.5 13 13 13.5 13.5
Bottom Length (Pant) 12 12 12 16 21 24 26 26 28
Churidar 17 17 17 21 26 29 31 31 33
Kurta Waist 21 21 21 21 22 22 24 24 24